Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

donderdag 25 april 2024

20:45 - 21:45
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Anneke van der Helm-Chandansingh
Toelichting

Vervolg van de commissievergadering van 22-04-2024
De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is  mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd. Inspreken op andere onderwerpen die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren, en ook niet ter bespreking (A- of B-agenda) van maandag 22 april staan, kan alleen bij het inspreekhalfuur op 22 april. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op vrijdag 19 april bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  20.00-20.30 uur Technische briefing Datathermie - met uitnodiging van cie. Bestuur
 2. 14
  20.45 uur heropening commissievergadering (vervolg van 22-04-2024)
 3. 15
  B-agenda Klimaat en Energie
 4. 15.a

  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaand agenderingsverzoek van indiener de heer Kanik (D66) bespreken.

 5. 15.b

  Toelichting:
  Het Rijk, de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten werken langs de A7-A8 aan een zogenoemd OER-project (Opwek Energie Rijksvastgoed). Doel is de mogelijkheden voor hernieuwbare energie (zonne-energie) langs deze infrastructuur te onderzoeken. Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de resultaten van de voorverkenningsfase van dit project en zetten de samenwerking met de projectpartners in de hierop volgende verkenningsfase voort. De portefeuillehouder Klimaat en Energie, Rosan Kocken tekent hiervoor namens het college van Gedeputeerde Staten een intentieovereenkomst.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaand agenderingsverzoek van indiener de heer Van den Berg (JA21) bespreken.

 6. 17
  Sluiting