Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

juli 2024

1
Commissie Leefomgeving (Statenzaal)
maandag 1 juli 2024
18:15 - 21:40

vervolg commissievergadering Leefomgeving 24 juni 2024
De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die vandaag ter bespreking op de B-agenda staan. Inspreken over stukken die niet op de bespreekagenda staan, maar wel tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren, kan uitsluitend tijdens het inspreekhalfuur op maandag 24 juni. Voor het inspreken dient u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op vrijdag 21 juni 2024 bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

4
Commissie Landelijk gebied (Statenzaal)
donderdag 4 juli 2024
19:15 - 20:15

De commissievergadering en technische briefing zijn toegankelijk voor publiek.

8
Presidium (Commissiekamer 1)
maandag 8 juli 2024
09:30 - 10:00
PS-vergadering (Statenzaal)
maandag 8 juli 2024
10:30 - 21:30

Uitloop van deze vergadering is op 15 juli 2024.


Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
- besluitenlijst PS 8 en 15 juli 2024;
- notulen PS 8 juli;
- ingediende moties en amendementen bij punten 2 en 10 t/m 13;
- geamendeerde voordracht 35 en Kaderbrief bij punt 11.

15
Presidium (Commissiekamer 1)
maandag 15 juli 2024
10:00 - 11:00
PS-vergadering (Statenzaal)
maandag 15 juli 2024
12:30 - 18:30

Uitloop van PS-vergadering 8 juli 2024.


Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
- besluitenlijst PS 8 en 15 juli 2024;
- notulen PS 15 juli 2024;
- ingediende moties/amendementen bij punten 18a en 19.

31
Ingekomen stukken ter kennisname
woensdag 31 juli 2024
00:00 - 00:00

Alle ingekomen stukken voor PS van juli 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy