Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

februari 2023

6
Presidium (Commissiekamer 1)
maandag 6 februari 2023
09:30 - 11:00
PS-vergadering (Statenzaal)
maandag 6 februari 2023
13:00 - 17:00

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkt aantal plaatsen bij voorkeur aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.

Online op 3-2:
. 2e set mondelinge vragen fractie SP voor het Vragenuur.

Online op 2-2:
. actualiteit PvdD inzake Tata;
. 2-sets mondelinge vragen van PvdA en SP bij het Vragenuur;
. strategische Statenagenda's cie M&B, EFB, RWK en NLG.

Online op 1-2:
. gewijzigde concept-notulen PS 19-12-2022 bij punt 4.

Online op 31-1:
. advies cie EFB bij voordracht 3.

Online op 27-1:
. adviezen cie NLG en M&B bij voordrachten 2 en 4.

13
Natuur Landbouw & Gezondheid (Statenzaal)
maandag 13 februari 2023
10:15 - 17:00

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 10 februari 2023) via emailadres: nlg@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 5 eerder beginnen.

Ruimte Wonen en Klimaat (Wilhelmina van Pruisenzaal)
maandag 13 februari 2023
18:15 - 23:00

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is na het BOT-overleg openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 10 februari 2023) via emailadres: rwk@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

20
Economie Financiën en Bestuur (Statenzaal)
maandag 20 februari 2023
12:15 - 17:10

De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 17 februari 2023) via het e-mailadres: efb@noord-holland.nl
U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Mobiliteit & Bereikbaarheid (Statenzaal)
maandag 20 februari 2023
18:15 - 22:25

DEZE CIE.VERGADERING HEEFT EEN UITLOOP OP 23 FEBRUARI
De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie M&B behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot vrijdag 17 februari  15.00 uur bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: mb@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 5 ca. 30 minuten eerder beginnen.

23
Mobiliteit & Bereikbaarheid (Statenzaal)
donderdag 23 februari 2023
18:30 - 22:30

VERVOLG VAN M&B COMMISSIEVERGADERING VAN 20 FEBRUARI 2023
Overige informatie: zie M&B 20-02-2023

28
Ingekomen stukken ter kennisname
dinsdag 28 februari 2023
00:00 - 00:00

Alle ingekomen stukken voor PS van februari 2023.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy