Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

april 2024

8
Presidium (Commissiekamer 1)
maandag 8 april 2024
10:00 - 10:30
PS-vergadering (Statenzaal)
maandag 8 april 2024
13:30 - 17:00

De vergadering begint wat later, om 13.30 uur.


Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
- ingediende moties bij punt 2;
- besluitenlijst PS 08-04-2024;
- notulen PS 08-04-2024.

15
Commissie Landelijk gebied (Statenzaal)
maandag 15 april 2024
12:45 - 17:10

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.


De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek als digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Landelijk Gebied.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 april) bij commissielandelijkgebied@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

Commissie Ruimte (Statenzaal)
maandag 15 april 2024
18:15 - 21:45

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken tijdens het inspreekhalfuur. Het is niet meer mogelijk om bij agendapunt 4a Ruimtelijk Voorstel in te spreken (inspraak hierover was mogelijk in de commissie van 11 maart). Inspreken kan fysiek of digitaal. Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 maart 2024) per mail commissieruimte@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.

18
Commissie Landelijk gebied (Statenzaal)
donderdag 18 april 2024
20:30 - 22:40

Deze uitloopavond vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal.

22
Commissie Bestuur (Statenzaal)
maandag 22 april 2024
11:00 - 16:45

De vergadering vindt in hybride vorm plaats. De vergadering is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag) bij commissiebestuur@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.

Commissie Leefomgeving (Statenzaal)
maandag 22 april 2024
18:15 - 22:15

De openbare commissievergadering start fysiek om 18.15 uur in zaal 1.4. voor alleen de opening en vaststelling van de agenda. Aansluitend is een besloten deel ingepland (18.15-18.45 uur) waaraan alleen de commissieleden fysiek kunnen deelnemen.
Het vervolg van de openbare commissievergadering vangt om 19.00 uur aan in de Statenzaal, vindt in hybride vorm plaats, en is online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is vanaf 19.00 uur toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 19 april 2024) bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen. De openbare  commissievergadering heeft een vervolg op donderdag 25 april a.s., aanvang 20.45 uur.

25
Commissie Leefomgeving (Statenzaal)
donderdag 25 april 2024
20:45 - 21:45

Vervolg van de commissievergadering van 22-04-2024
De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De vergadering is toegankelijk voor publiek. Het is  mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd. Inspreken op andere onderwerpen die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren, en ook niet ter bespreking (A- of B-agenda) van maandag 22 april staan, kan alleen bij het inspreekhalfuur op 22 april. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Dat kan tot 15.00 uur op vrijdag 19 april bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden.

30
Ingekomen stukken ter kennisname
dinsdag 30 april 2024
00:00 - 02:10

Alle ingekomen stukken voor PS van april 2024.
• Agendering in commissies is onder voorbehoud van afstemming Agendacommissie PS.
• Stukken van burgers zijn geanonimiseerd omwille van privacy