Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 14 november 2022

10:00 - 22:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkte plaatsen graag aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.


Uitloop van deze vergadering vindt plaats op 21 november 2022.


Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 14 en 21 november 2022;
. notulen PS 14 november 2022;
. geamendeerde voordracht 57-2022 bij punt 9;
. geamendeerde voordracht 55-2022 bij punt 10;
. ingediende moties en amendementen bij punten 2, 9 en 10.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2.a

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

 3. 3.a
  Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
 4. 3.b

 5. 4

  Op verzoek van fractie VVD zijn na publicatie van de concept-notulen in regels 424 en 3007 twee wijzigingen in de tekst doorgevoerd (geel gearceerd).

 6. 6

 7. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 8. 8.b

 9. 8.c

  Op advies van het Presidium van 7 november jl. is hamerstuk 8c (voordracht 61-2022) als extra agendapunt toegevoegd.

 10. 10

  In cie RWK van 24-10-2022 is geconstateerd dat bij de Memorie van Antwoord de antwoorden van vragen 125 en 126 waren verwisseld. Er is een correctie van die vragen toegevoegd bij de stukken.

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement Maatregelen Masterplan Wonen

  Moties

  Onderwerp
  Motie ‘GAAN voor GOUD’ inzake provinciale invulling Nationaal Strategisch Plan.
  Motie Duurzaam doorhappen.
  Motie Een veiligere rijksweg N9
  Motie Hernieuwde aandacht voor (meer) biologische landbouw.
  Motie Klimaatbegroting
  Motie Maak opbrengsten klimaatbeleid zichtbaar.
  Motie RES versnelling
  Motie Toekomst van Noord-Hollandse wildopvangcentra borgen.
  Motie Wet Bibob toepassen bij recreatieparken
  Motie: Geen BTW op OV kaartjes.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Begroting 2023
 11. 10.a

  Bijlagen

 12. 11

  Moties

  Onderwerp
  Motie Instandhouding en duurzaam herstel ARTIS- Aquarium
 13. 12
  Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten PS 14 november 2022.
 14. 13
  Schorsing tot 21 november 2022.