Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 10 oktober 2022

13:00 - 17:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkte plaatsen graag aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
. notulen PS 10-10-2022;
. besluitenlijst PS 10-10-2022;
. ingediende moties bij punt 2 en 9.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2.a
  Be├źdiging en installatie duo-commissielid fractie CDA.
 3. 2.b

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

 4. 3.a
  Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
 5. 3.b

 6. 4

 7. 6

 8. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 9. 8.a

 10. 9

  Het initiatiefvoorstel is na cie EFB van 29-10-2022 gewijzigd gepubliceerd bij de vergaderstukken voor PS. In de versie "met trackchanges" zijn deze wijzigingen n.a.v. de commissiebehandeling in roze kleur aangegeven.
  Aanvullend hebben de indieners op 7-10-2022 nog een paar wijzigingen doorgevoerd in het initiatiefvoorstel. Deze laatste wijzigingen zijn geel gearceerd in het initiatiefvoorstel en zijn ook doorgevoerd bij punt 5 van het ontwerp-besluit. Voor de volledigheid is er ook een versie zonder trackchanges bij de stukken gepubliceerd.

 11. 10

  Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.

 12. 11
  Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
 13. 12
  Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en initiatiefvoorstel.
 14. 13
  Sluiting.