Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 23 mei 2022

10:00 - 20:45
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

BERAADSLAGENDE VERGADERING (HYBRIDE)


Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl


NB: alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen worden alleen in deze beraadslagende vergadering gepubliceerd.


Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 23-05-2022;
. notulen beraadslagend en besluitvormend PS 23-05-2022;
. ingediende moties en amendementen bij punten 9, 10, 11, 13 en 16.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2
  Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
 3. 2.a
  Afscheid Statenlid PvdA.
 4. 2.b
  Beëdiging en installatie Statenlid PvdA.
 5. 3.a

  (Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)

 6. 4

 7. 5

 8. 7

  (Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)

 9. 8

  (Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 10. 8.a

  (Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)

 11. 8.b

  (Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)

 12. 9

  (Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)

  Bijlagen

 13. 10

  (Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)

  Bijlagen

  Moties

  Onderwerp
  Motie Meerdere pilots verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
  Motie Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN opnemen
  Motie Voorkomen faunaslachtoffers bij windenergie borgen
  Motie Waterbelangen borgen
 14. 12

  Op verzoek van fractie ChristenUnie is het initiatiefvoorstel van de agenda PS 23-05-2022 afgehaald voor nader onderzoek en bespreking in een Statenwerkgroep Burgerparticipatie na het zomerreces van 2022.

 15. 14

  Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.

 16. 15

  (Stemming van ingediende moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

 17. 17
  Sluiting beraadslagende vergadering.