Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 4 juli 2022

10:15 - 20:45
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Uitloop van deze fysieke vergadering vindt plaats op 11-07-2022.

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 4 en 11 juli 2022;
. notulen PS 4 juli 2022;
. ingediende moties en amendementen bij punten 2, 9, 10 en 11;
. geamendeerde voordracht 43 bij punt 11.
. geamendeerde antwoordbrief PS bij punt 11.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Moties

  Onderwerp
  Motie Input boeren en tuinders bij Omgevingsverordening
  Motie “Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee”
  Motie Organiseren expertmeeting retail-organisaties
 2. 2.a

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

 3. 2.a.1

  (Stemming over moties vindt plaats op 11-07-2022.)

  Moties

  Onderwerp
  Motie Evenredige reductie Schiphol
  Motie Lobby Europese staatssteunregeling
  Motie sociaal economische impactanalyse gebiedsprocessen
  Motie: Perspectief voor natuurinclusieve landbouw

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Stikstof Road Map over de industrie
 4. 3.a

 5. 3.b

 6. 4

 7. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 8. 8.a

 9. 8.b

 10. 8.h

  Bijlagen

 11. 10.a

  Bijlagen

 12. 12
  Schorsing tot 11 juli 2022.