Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 19 december 2022

10:15 - 21:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkt aantal plaatsen bij voorkeur aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 19-12-2022;
. notulen PS 19-12-2022 (gewijzigd);
. ingediende moties/amendementen bij punten 2, 2a en 10 t/m 12a;
. geamendeerde voordracht 61 bij punt 12a;
. geactualiseerde lijst geheime stukken bij punt 12a.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2.a

 3. 3

  (Actualisatie vanuit GS op de lijst geheimhouding PS wordt bij deze vergadering behandeld als hamerstuk punt 8a. Na besluitvorming op 19-12-2022 wordt een geactualiseerde lijst aan deze agenda toegevoegd.)

 4. 4

  In de notulen van PS 21-11-2022 op pagina 43-regel 2606 is door de griffie "De Voorzitter:" verwijderd omdat het de bijdrage van de ChristenUnie betreft.

 5. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 6. 8.a
  (Wordt behandeld als punt 12a) Actualisatie geheimhoudingenlijst PS (VD-61)
 7. 9

  Bijlagen

 8. 13

  Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.

 9. 14
  Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
 10. 15
  Afscheid Statenlid fractie Forum voor Democratie (wordt verplaatst).
 11. 16
  Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
 12. 17
  Sluiting.