Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Ruimte Wonen en Klimaat

donderdag 27 oktober 2022

19:00 - 20:30

Locatie
Statenzaal
Voorzitter
Marcel Steeman
Toelichting

Dit is een uitloopvergadering van de commissie RWK van maandag 24 oktober. De agendapunten die maandag nog niet behandeld zijn worden deze avond alsnog door de commissie behandeld. De nog resterende agendapunten zijn te vinden op de agenda van deze vergadering.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Conform eerdere afspraken met de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat en de gemeente Wormerland leggen GS het totaalplan voor de woningbouw op de huidige drie locaties van de drie tennisclubs en het verplaatsen van sportvoorzieningen naar de natuurijsbaan voor aan de Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat voor een advies.

  Behandelvoorstel:
  Het college van GS biedt de commissie de voortgangsrapportage aan om te bespreken. De commissie kan aangeven of ze het voorstel voor het verlenen van een ontheffing steunen.

  Er zijn op 24 oktober 6 insprekers gehoord over dit onderwerp.
  - Elly Fens, spreekt in namens de fractie van GroenLinks van de gemeenteraad van Wormerland
  - Karst Bootsma, spreekt in op persoonlijke titel
  - Kees van Waaijen, spreekt in op persoonlijke titel
  - Rolf van Wanrooij, namens de gemeente Wormerland
  - Pieter Vredevoort, namens de samenwerkende tennisverenigingen in Wormer
  - Alie Smit-de Ridder, namens de partijen POV, VVD, CDA, PvdA en D66

 2. In opdracht van de provincie Noord-Holland heeft Berenschot een analyse gedaan op de verwacht CO2 uitstoot binnen de provincie in 2030 en een Quick Scan op de impact van Rijks en Europees beleid voor de klimaatambities van de provincie.

  Toelichting B-agenda:
  Naar aanleiding van signalen uit verschillende fracties is er in de agendacommissie van 11 oktober besloten om dit rapport proactief op de b-agenda te zetten zodat dit in de commissie besproken kan worden. Omdat dit rapport ook de EFB commissie raakt worden de EFB commissieleden ook van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bespreking van dit onderwerp.