Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

dinsdag 30 mei 2023

13:15 - 22:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

EERSTE KAMER VERKIEZINGEN
OM 15.00 UUR
-- de vergadering wordt om 14.30 uur geschorst en zal na de Eerste Kamer verkiezingen weer hervatten --


Live volgen of terugkijken kan via:
https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 30-05-2023;
. notulen PS 30-05-2023;
. proces verbaal Noord-Holland verkiezingen Eerste Kamer;
. ingediende moties en amendementen bij punten 2, 9, 10 en 11;
. geamendeerde voordracht/besluit nr. 19 bij punt 11;
. geamendeerde brief GS bij punt 11.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2

 3. 2.a
  Beëdiging en installatie 2 tijdelijke Statenleden fractie D66.
 4. 2.b
  Beëdiging en installatie duo-commissieleden.
 5. 2.c

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

 6. 3

 7. 5

  Voor kennisgeving: de strategische Statenagenda's zoals vastgesteld in de Statenvergadering van 6 maart 2023, zijn voor kennisgeving bij deze agenda gevoegd. Nadat de commissies zijn ingesteld volgt er een geactualiseerde versie ter vaststelling.

 8. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 9. 8.a

 10. 8.b

 11. 8.c

 12. 8.d

 13. 8.f

 14. 8.g

 15. 8.h

 16. 8.i

 17. 8.j

 18. 8.k

 19. 8.L
  DOORGESCHOVEN NAAR PS 12-6-2023: Zienswijze concept-begroting Randstedelijke Rekenkamer 2024 (VD-18).
 20. 9

  Moties

  Onderwerp
  Motie: Borging maatwerkafspraken EZK-TSN in vergunningen
  Motie: Economische toets Project Heracless
  Motie: ldeeën en scenario's opnemen in NRD
  Motie: Vragen en zorgen van burgers beantwoorden (Project Hercules-Groen Staal)

  Toezeggingen

  Onderwerp
  PCR incl. mandaat vergunningen
 21. 12.a

 22. 13
  Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
 23. 14
  Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
 24. 14.a
  Schriftelijke stemming voordracht 27 Aanwijzen leden Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg (hamerstuk 8h).
 25. 15
  Sluiting.