Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

dinsdag 30 mei 2023

13:15 - 21:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

EERSTE KAMER VERKIEZINGEN
OM 15.00 UUR
-- de vergadering wordt om 14.30 uur geschorst en zal na de Eerste Kamer verkiezingen weer hervatten --

Live volgen of terugkijken kan via:
https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.

Online op 26-5:
. 2 sets mondelinge vragen voor het Vragenuur.

Online op 25-5:
. aangevraagd fractiedebat als punt 12a
. gewijzigde agenda met toevoeging van fractiedebat (12a) en schriftelijke stemming (14a);
. adviezen interimcommissie bij voordrachten 17 t/m 20.

Online op 23-5:
. voordrachten 21 t/m 30 bij punten 8a t/m 8k inzake functie-benoemingen;
. plattegrond Statenzaal.

Online op 22-5:
. lijst ingekomen stukken maand februari 2023 (abusievelijk was februari 2022 gepubliceerd).

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2

  Om exact 15:00 uur:
  verkiezing leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Indien de vergadering nog niet is toegekomen aan de afronding van een agendapunt om 14.30 uur, wordt dat agendapunt tijdelijk geschorst ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal die exact om 15.00 uur aanvangt.
  Daarna wordt het tijdelijk geschorste agendapunt verder behandeld.

 3. 2.a
  Beëdiging en installatie 2 tijdelijke Statenleden fractie D66.
 4. 2.b
  Beëdiging en installatie duo-commissieleden.
 5. 2.c

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

 6. 3

 7. 5

  Voor kennisgeving: de strategische Statenagenda's zoals vastgesteld in de Statenvergadering van 6 maart 2023, zijn voor kennisgeving bij deze agenda gevoegd. Nadat de commissies zijn ingesteld volgt er een geactualiseerde versie ter vaststelling.

 8. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 9. 8.a

 10. 8.b

 11. 8.c

 12. 8.d

 13. 8.f

 14. 8.g

 15. 8.h

 16. 8.i

 17. 8.j

 18. 8.k

 19. 12.a

 20. 13

 21. 14
  Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
 22. 14.a
  Schriftelijke stemming voordracht 27 Aanwijzen leden Algemene Vergadering Interprovinciaal Overleg (hamerstuk 8h).
 23. 15
  Sluiting.