Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 6 november 2023

10:00 - 23:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Algemene Beschouwingen
(vervolg en stemming van deze vergadering is op 13 november 2023)


Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
- besluitenlijst PS 6 en 13 november 2023;
- notulen PS 6 november 2023;
- ingediende moties/amendementen bij punten 2, 9 en 10;
- geamendeerde voordracht 52-2023 en geamendeerde begroting bij punt 10.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2

 3. 2.a
  Afscheid Statenlid fractie VVD.
 4. 2.b
  Installatie en be√ędiging Statenlid fractie VVD.
 5. 2.b.1
  Be√ędiging en installatie duo-commissielid fractie VVD.
 6. 2.c

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag 3 november a.s. om 12.00 uur.

 7. 2.c.1

 8. 3

 9. 4

 10. 5

 11. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 12. 10

  Moties

  Onderwerp
  Motie deelmobiliteit in beleid
  Motie natuurinclusievere bedrijventerreinen
  Motie: aandacht voor wonen voor jonge Noord-Hollanders
  Motie: Autonoom Vervoer in en op de kaart in Noord-Holland
  Motie: Doden van dieren geen voorwaarde stellen voor schadevergoeding
  Motie: Europese subsidiestromen inzichtelijk maken
  Motie: Geen verdere afschaling openbaar vervoer
  Motie: Kosten Natuurbeheer verwerken in Kaderbrief 2025
  Motie: meer Europees geld voor circulaire economie
  Motie: Nacht voor de nacht
  Motie: Onderzoek subsidieregeling Circulaire Initiatieven
  Motie: Provinciale Regierol Energiecongestie
  Motie: steun aan gemeenten voor versnellen woningbouw

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Scholing voldoende technisch personeel (Tech campus)
  Zonneladder en Windladder
 13. 10.1

  Bijlagen

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement: Zon op parkeerplaats en geluidsscherm
 14. 10.a
  (Interpellatie wordt behandeld onder punt 2c-1.)
 15. 11
  (Advies GS op motie Vreemd aan de Orde van de Dag is behandeld op 13-11-2023)
 16. 12
  (Gebundelde stemming is behandeld op 13-11-2023)
 17. 13
  Schorsing naar 13 november 2023.