Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 11 december 2023

10:00 - 20:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
- besluitenlijst PS 11-12-2023;
- notulen PS 11-12-2023;
- ingediende moties/amendementen bij punten 2 en 9 t/m 12;
- geamendeerde voordrachten 61 en 66 bij punten 10 en 12;
- geamendeerde  tarieventabel 2024 bij punt 12;
- geamendeerde nota van beantwoording bij punt 10.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2.a
  Beëdiging en installatie tijdelijk Statenlid fractie 50PLUS.
 3. 2.b

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

 4. 3

 5. 4

  Op verzoek van fractie VVD zijn er een paar correcties in de concept-notulen van PS 6-11-2023 doorgevoerd in de bijdrage van dhr. Terwal.

 6. 5

 7. 6

 8. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 9. 8.b

 10. 8.g

 11. 10

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement: Broek in Waterland van Disweg.
 12. 13
  Dit punt wordt behandeld als hamerstuk 8k.
 13. 14

  Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.


  De mondelinge vragen ingediend door fractie BBB zijn ingetrokken.

 14. 15
  Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
 15. 16

  Motie M144-2023 van PS 06-11-2023 is vanwege stakende stemmen, opnieuw in stemming gebracht in deze Statenvergadering.

 16. 17
  Sluiting.