Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 6 februari 2023

13:00 - 18:00
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Vanwege beperkt aantal plaatsen bij voorkeur aanmelden via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 06-02-2023;
. notulen PS 06-02-2023;
. ingediende moties en amendementen bij punten 2, 2a en 9.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2.a
  Afscheid Statenlid Forum voor Democratie.
 3. 2.b
  Beëdiging en installatie Statenlid Forum voor Democratie.
 4. 3.a
  Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
 5. 3.b

  De lijst geheime stukken PS is geactualiseerd na de PS-vergadering van 19 december jl. conform voordracht 61-2022.

 6. 4

  Op verzoek van fractie PvdA zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd (geel gearceerd) op pagina's 31 en 34.

 7. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 8. 8.a

 9. 8.b
  (Punt 8b is onthamerd en wordt behandeld als punt 10a.)
 10. 10

  De ChristenUnie heeft in oktober 2022 het initiatiefvoorstel “Stimulering grijs- en regenwatersystemen” ingediend. GS heeft op 30 november per brief een reactie gestuurd. Naar aanleiding van de bespreking in de commissie NLG van 16 januari jl. heeft de ChristenUnie een kleine aanpassing gedaan om duidelijk te maken dat een inventarisatie van de mogelijkheden om grijs- of regenwatersystemen toe te passen in provinciaal vastgoed alleen aan de orde is bij nieuwbouw of grootschalige aanpassing. In de definitieve versie van het initiatiefvoorstel is de gewijzigde tekst op de laatste pagina rood gemarkeerd.

 11. 11

  Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.

 12. 12
  Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
 13. 13
  Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
 14. 14
  Sluiting.