Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Interim-Statencommissie

donderdag 1 juni 2023

18:15 - 22:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Nicole van der Waart
Toelichting

Extra interim commissie om het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) te bespreken. Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan over het agendapunt PPLG. 
Voor het inspreken moet u zich aanmelden voor woensdagmiddag 31 mei 15:00 uur. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: nlg@noord-holland.nl


Voorafgaand aan de inhoudelijke bespreking is er een technische briefing over dit onderwerp.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische Briefing PPLG en uitkomsten inwonerraadpleging (55 minuten) - 18:15
 2. 1
  Opening en mededelingen
 3. 2

 4. 3
  A-agenda Natuur
 5. 3.a

  Toelichting:
  De provincie Noord-Holland werkt aan het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Het PPLG is een provinciale, integrale uitwerking van de nationale opgaven voor biodiversiteit en stikstof, water en bodem en klimaat. Deze opgaven staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en vloeien voort uit Europese of mondiale verplichtingen. In aanvulling hierop bevat het PPLG ook een uitwerking van provinciale doelen, zoals voor de thema’s landbouw, landschap, erfgoed en recreatie. Zo omvat het PPLG alle nationale en provinciale opgaven voor het landelijk gebied.

  Behandelvoorstel:
  Adviseren aan PS over de voordracht Concept-startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied . De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 12 juni 2023.

 6. 4
  Sluiting