Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Leefomgeving

donderdag 21 september 2023

18:15 - 20:10
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Tessa van Wijnen
Toelichting

Vervolg vergadering commissie Leefomgeving 18 september 2023.
De commissievergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.


Beide commissieavonden zijn toegankelijk voor publiek. Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan fysiek of digitaal op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inspreekhalfuur (alleen op maandag 18 sept.) op punten van de C-agenda of andere punten die tot het werkgebied van de commissie Leefomgeving behoren. Voor het inspreken dient u zich aan te melden. Voor beide avonden kan dat tot 15.00 uur op vrijdag 15 september 2023 bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: commissieleefomgeving@noord-holland.nl
U kunt ook vooraf een bijdrage mailen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen of een beperkt aantal aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 15
  Heropening (vervolg van de commissievergadering Leefomgeving van 18 september)
 2. 16
  B-agenda Klimaat en Energie - 18:15
 3. 16.a

  Toelichting:
  Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 juli 2022 is motie 130-2022 aangenomen. Gedeputeerde Staten zijn door Provinciale Staten verzocht in samenwerking met de MRA en het Servicepunt Duurzame Energie (SPDE) onderzoek te doen naar de behoefte van gemeenten bij hulp bij het opzetten van een lokale fixbrigade. Conform de motie is de behoefte onderzocht en naar aanleiding van de minimale behoefte bij gemeenten zal er geen aanvullende ondersteuning worden geboden vanuit de provincie bij het opzetten van lokale fixbrigades. Wel wordt de ondersteuning aan gemeenten op het onderwerp energiearmoede voortgezet, afgestemd op de actuele behoeften van gemeenten.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken. 
  De commissie wordt specifiek gevraagd of motie M130-2022 kan worden afgedaan.

 4. 16.b

  Toelichting:
  Op 21 februari 2023 hebben Gedeputeerde Staten de eerste voortgangsrapportages van de Regionale Energie Strategie (RES) Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vastgesteld. De voortgangsrapportages zijn met begeleidende brief ter informatie gestuurd aan Provinciale Staten. In de brief wordt ook een update gegeven over de RES-gerelateerde moties en wordt voorgesteld om moties 124-2021, 112-2021 en 127-2020 als afgedaan te beschouwen.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken.
  De commissie wordt specifiek gevraagd of de drie genoemde moties kunnen worden afgedaan.

 5. 16.c

  Toelichting:
  De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Noord-Holland Noord (NHN) en Noord-Holland Zuid (NHZ) zijn in juli 2021 door PS vastgesteld. De provincie, gemeenten en de waterschappen hebben besloten dat er nu voldoende aanleiding is om de RES 1.0 te herijken: er zijn en worden nieuwe zoekgebieden aangedragen en er moeten zoekgebieden in de uitvoeringsfase worden aangepast. In de voorliggende Uitgangspuntennotities Herijking RES (2.0 ) NHN en NHZ worden de processtappen beschreven om te komen tot de Herijking van de RES NHN en NHZ in 2024.


  Behandelvoorstel:
  De commissieleden kunnen de stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken.

 6. 16.d

 7. 17

 8. 18
  Sluiting