Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 13
  HEROPENING commissievergadering (vervolg van 20 februari 2023) - LET OP: 19.15 uur i.p.v. 18.30 uur
 2. 14
  B-agenda Waterland
 3. 14.0

  Aangemelde insprekers:
  - De heer T. van der Weide (Vereniging Ondernemend Waterland – VOWA), namens het regionale bedrijfsleven;
  - De heer R. Tieman (VNO-NCW West), namens de ondernemers in Noord-Holland;
  - De heer G. Buijs, namens Dorpsraad Broek in Waterland;
  - De heer H. Scheepstra, wethouder Verkeer gemeente Waterland, namens het college.

 4. 14.0.a

 5. 14.a

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande stukken bespreken.


  Toelichting:
  Een vervolgstudie naar een mogelijke onderdoorgang van de N247 in Broek in Waterland laat zien dat een onderdoorgang maakbaar en inpasbaar is, maar dat leefbaarheid en kosten een aandachtspunt zijn. De vervolgstudie is een van de punten uit het huidige coalitieakkoord. In deze studie zijn één bovengrondse en twee ondergrondse varianten en een door direct aanwonenden aangedragen subvariant vergeleken met de huidige situatie in een “Maatschappelijke Kosten Baten Analyse”.

 6. 14.b

  Voorstel voor behandeling:
  De commissieleden kunnen met elkaar en gedeputeerde bijgaande stukken bespreken.


  Toelichting:
  Fietsers, reizigers in het openbaar vervoer en automobilisten hebben behoefte aan een bereikbaar Waterland. Er vindt daarom groot onderhoud plaats aan de provinciale weg N247 tussen Monnickendam en Volendam en er worden verbetermaatregelen uitgevoerd op gebied van veiligheid, doorstroming en fietsmobiliteit. De aanpak van dit deel is in oktober 2021 uitgesteld en kan met het besluit om de aanbesteding te starten nu weer worden opgepakt. Tegelijkertijd onderzoeken we samen met de initiatiefnemers van Bereikbaarheid Waterland de mogelijkheden voor oplossingen op het kruispunt Het Schouw.

 7. 15
  Sluiting