Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 8 juli 2024

10:30 - 21:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Uitloop van deze vergadering is op 15 juli 2024.


Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
- besluitenlijst PS 8 en 15 juli 2024;
- notulen PS 8 juli;
- ingediende moties en amendementen bij punten 2 en 10 t/m 13;
- geamendeerde voordracht 35 en Kaderbrief bij punt 11.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2

 3. 2.a
  (behandeld op 15-7) Initiatiefvoorstel JA21: opheffen geheimhouding passage in document project Zon-op-water Wieringerhoek (VD-43).
 4. 2.b
  (behandeld op 15-7) Verzoek tot interpellatie inzake Project Wieringerhoek (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
 5. 3

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

 6. 4

 7. 5

 8. 7

 9. 9

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 10. 11

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement: Continuering sterke betrokkenheid provincie bij toerisme.
  Amendement: Investeer in veiligere wegen en betere fietspaden in provincie en in leefbaarheid in Broek in Waterland.
  Amendement: Schrap besparing op Groen Kapitaal

  Moties

  Onderwerp
  Motie lange termijn zekerheid voor kwaliteitsverbetering natuur
  Motie: Verduurzamen maatschappelijk vastgoed is en blijft belangrijk.
  Motie: voortzetting ARO, juist nu!
  Motie: Zero-based-budgettering toepassen bij begroting 2026
 11. 11.a

  Bijlagen

 12. 14

  Tweede termijn van dit agendapunt is in de uitloopvergadering van 15 juli 2024 behandeld bij punt 18b; de voordracht en stukken kunt u bij dat agendapunt raadplegen.

 13. 15
  Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
 14. 16
  Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten van PS 08-07-2024.
 15. 17
  Schorsing tot 15 juli 2024.