Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 4 maart 2024

13:00 - 20:30
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
Een punt van de agenda bijwonen op het Provinciehuis? Kondigt u vanwege beperkt aantal plaatsen op de tribune uw komst s.v.p. vooraf aan bij de Statengriffie via statengriffie@noord-holland.nl.


Na vergadering online:
- besluitenlijst PS 4-3-2024;
- notulen PS 04-03-2024;
- ingediende moties/amendementen bij punten 2, 2c en 9;
- geamendeerde voordracht 7 bij punt 9-
- geamendeerde Eerste Begrotingswijziging 2024 bij punt 9.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen.
 2. 2

 3. 2.a
  Be√ędiging en installatie Statenlid fractie PVV.
 4. 2.b
  Be√ędiging en installatie duo-commissieleden fractie PVV.
 5. 2.c

  Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.

  Moties

  Onderwerp
  Motie: Kwetsbare doelgroepen in het OV.
  Motie: Tata Steel: rapport Expertgroep Gezondheid betrekken in beoordeling op concept-NRD.
 6. 2.c.2

 7. 3

  De lijst geheime stukken wordt na PS 4-3-2024 geactualiseerd na vaststelling van hamerstuk 8c.

 8. 4

  De besluitenlijst PS 11-12-2023 ligt opnieuw (gewijzigd) ter vaststelling voor in deze PS-vergadering. De herstemming van motie 144-2023 was per abuis niet vermeld bij punt 16 in de besluitenlijst.
  In de concept-notulen van 05-02-2024 is in regels 819 en 822 een typfoutje hersteld.

 9. 6

 10. 8

  Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.

 11. 8.a

 12. 8.b

 13. 8.c

 14. 9

  Bijlagen

  Amendementen

  Onderwerp
  Amendement: Eerste begrotingswijziging 2024

  Moties

  Onderwerp
  Motie: Specificeren projecten PPLG.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  koplopersprojecten PPLG
  Septembercirculaire
 15. 11
  Indien aan de orde: advies GS op motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
 16. 12
  Gebundelde stemming van alle motie(s) amendement(en) en voordrachten.
 17. 13
  Sluiting.