Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit

ID
2797
Onderwerp
Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit
Inhoud
PS verzoeken GS te laten besluiten: - de klimaatcrisis uit te roepen; - de biodiversiteitscrisis uit te roepen.
Nummer
M152-2022
Status
Aangenomen
Indiener
  • Kostic, I. (PvdD)
Mede-indiener
  • Gielen, A. (GroenLinks)
  • Koyuncu, S. (DENK)
Fractie
PvdD, GroenLinks, DENK
Portefeuillehouder
  • Stigter, E.
Stemverhouding
Tegen: VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, 50plus/PvdO, Liberaal NH Voor: Overige Fracties Afwezig: Fractie Baljeu
Datum PS
4-7-2022
Behandelen in
RWK
Stand van zaken GS
16-01-2023 Volgens voortgangsoverzicht wordt motie als afgedaan beschouwd omdat er geen concrete vraag is aan GS. 27-10-2022 Er wordt geen vraag gesteld aan GS en daarom willen wij deze motie als afgedaan beschouwen. 18-08-2022 Over deze motie zijn wij nog in overleg. Zodra dit gedaan is brengen we PS hiervan op de hoogte.
Voorstel Presidium
17-05-2023: In de vorige Statenperiode besloten PS op 4 juli 2022, bij de behandeling van de Kaderbrief 2023, met M152-2022 de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit te roepen. In dit besluit werd niets verzocht of opgedragen, waarmee de motie nog openstaat. De nieuwe Staten kunnen besluiten de motie af te doen. Voorstel: motie afdoen.
Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
PS-vergadering 2023
dinsdag 30 mei 13:15 tot 22:15
Statenzaal
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Kaderbrief 2023 (VD-40).)
maandag 4 juli 10:15 tot 20:45
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage