Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Wet Bibob toepassen bij recreatieparken

ID

2816

Onderwerp

Motie Wet Bibob toepassen bij recreatieparken

Inhoud

PS verzoekt Gedeputeerde Staten:
• Om gemeenten dringend te adviseren bij overname van een vakantiepark of nieuw te realiseren recreatiepark een Bibob-onderzoek uit te voeren.
• Om in overleg te gaan met de gemeenten om een Bibob-onderzoek te starten bij parken die onlangs verkocht zijn maar waar nog geen plan ligt, zoals Camping Sandevoerde (Zandvoort) of Jachthaven De Otter (Wijdemeren).

Nummer

M233-2022

Status

Aangenomen

Indiener
  • Alberts, R. (SP)
Mede-indiener
Fractie

SP

Portefeuillehouder
  • Dijk van, A.
Stemverhouding

Tegen: Fractie Baljeu, N-NH.
Voor: Overige fracties

Datum PS

14-11-2022

Behandelen in

EFB

Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).)
maandag 14 november 10:00 tot 22:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage