Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie: Vervolgstap rechten voor de Waddenzee.

ID
2834
Onderwerp
Motie: Vervolgstap rechten voor de Waddenzee.
Inhoud
PS stemt in met: de organisatie vanuit de commissie natuur van een expertmeeting over de kansen, gevolgen en toepassingen van het toekennen van rechten aan de Waddenzee en nodigt ook de Provinciale Staten van Friesland en Groningen en de waterschappen daarbij uit.
Nummer
M47-2023
Status
Aangenomen
Indiener
  • Haas, I.M. (PvdD)
Mede-indiener
  • Alberts, R. (SP)
  • Ham, M.C.T. ten (PvdA)
  • Laport, P.J. (GroenLinks)
  • Schneemann J. (Volt)
Fractie
PvdD, SP, Volt, GroenLinks, PvdA, D66
Portefeuillehouder
  • Kocken, R.
Stemverhouding
Tegen: BBB, VVD, PVV, CDA, FvD, 50plus Voor: Overige fracties
Datum PS
30-5-2023
Behandelen in
Commissie Landelijk Gebied
Stand van zaken GS
10-10-2023: Motie staat geagendeerd voor commissievergadering voor afdoen in PS van december 09-10-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 19-09-2023: Provinciale Staten hebben in hun vergadering van 30 mei 2023 een motie aangenomen met een oproep voor een vervolgstap voor rechten voor de Waddenzee. Besluit GS: PS voor te stellen motie M47-2023, met oproep voor vervolgstap rechten voor de Waddenzee, als afgedaan te beschouwen. 02-08-2023: De planning is dat de afhandeling van deze motie in GS van 19 september aan de orde komt.
Voorstel Presidium
27-11-2023: Commissie Landelijk Gebied van 23-11-2023 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen. 09-10-2023: het afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in commissie Landelijk Gebied van november.
Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
PS-vergadering 2023
maandag 11 december 10:00 tot 20:00
Statenzaal
Agendapunt
PS-vergadering 2023 (10. Waddenfonds begroting 2024 en jaarstukken 2022 (VD-17).)
dinsdag 30 mei 13:15 tot 22:15
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage