Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit

ID

2797

Onderwerp

Motie Noord-Holland roept klimaat- en biodiversiteitscrisis uit

Inhoud

PS verzoeken GS te laten besluiten:

  • de klimaatcrisis uit te roepen;
  • de biodiversiteitscrisis uit te roepen.
Nummer

M152-2022

Status

Aangenomen

Indiener
  • Kostic, I. (PvdD)
Mede-indiener
  • Gielen, A. (GroenLinks)
  • Koyuncu, S. (DENK)
Fractie

PvdD, GroenLinks, DENK

Portefeuillehouder
  • Stigter, E.
Stemverhouding

Tegen: VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, 50plus/PvdO, Liberaal NH
Voor: Overige Fracties
Afwezig: Fractie Baljeu

Datum PS

4-7-2022

Behandelen in

RWK

Stand van zaken GS

16-01-2023
Volgens voortgangsoverzicht wordt motie als afgedaan beschouwd omdat er geen concrete vraag is aan GS.

27-10-2022
Er wordt geen vraag gesteld aan GS en daarom willen wij deze motie als afgedaan beschouwen.

18-08-2022
Over deze motie zijn wij nog in overleg. Zodra dit gedaan is brengen we PS hiervan op de hoogte.

Voorstel Presidium

17-05-2023: In de vorige Statenperiode besloten PS op 4 juli 2022, bij de behandeling van de Kaderbrief 2023, met M152-2022 de klimaat- en biodiversiteitscrisis uit te roepen. In dit besluit werd niets verzocht of opgedragen, waarmee de motie nog openstaat. De nieuwe Staten kunnen besluiten de motie af te doen.
Voorstel: motie afdoen.

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Kaderbrief 2023 (VD-40).)
maandag 4 juli 10:15 tot 20:45
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage