Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Vergunningverlening Groen Staal: snelheid geboden.

ID
2828
Onderwerp
Motie Vergunningverlening Groen Staal: snelheid geboden.
Inhoud
PS besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven: -Een uiterste poging te doen om de vergunningverlening, om te komen tot groen staal bij Tata Staal, aanzienlijk te versnellen; - Zodat het behoud van de werkgelegenheid bij de staalfabriek hand in hand kan gaan met de snelle verbetering van de gezondheid van mens en natuur.
Nummer
M14-2023
Status
Aangenomen
Indiener
  • Groot, J.M.E. de (SP)
Mede-indiener
  • Soest, van W. (Partij van de Ouderen)
Fractie
SP, PVDO
Portefeuillehouder
  • Olthof, J.
Stemverhouding
Tegen: VVD, FvD, PvdD, PVV, DENK, Fractie Baljeu Voor: Overige fracties
Datum PS
6-3-2023
Behandelen in
NLG
Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
17-05-2023: De interimcommissie van 15 mei 2023 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie. Voorstel: motie afdoen
Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
PS-vergadering 2023
dinsdag 30 mei 13:15 tot 22:15
Statenzaal
Agendapunt
PS-vergadering 2023 (2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.)
maandag 6 maart 11:00 tot 21:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage