Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Uitwerken Aanvalsplan Landschapselementen

ID

2819

Onderwerp

Motie Uitwerken Aanvalsplan Landschapselementen

Inhoud

PS verzoeken GS:

  • het Aanvalsplan Landschapselementen uit te werken in provinciaal beleid;
  • daarbij de 10% groenblauwe dooradering conform de ambitie van het NPLG als ondergrens te hanteren.
Nummer

M243-2022

Status

Aangenomen

Indiener
  • Hollebeek, J.P. (PvdD)
Mede-indiener
Fractie

PvdD

Portefeuillehouder
  • Rommel, E.
Stemverhouding

Tegen: VVD, JA21, CDA, FVD, PVV, Fractie Baljeu, N-NH.
Voor: Overige fracties
Afwezig: 50 plus/PvdO, DENK

Datum PS

21-11-2022

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (16. Programma Natuurnetwerk 2023 (VD-60).)
maandag 21 november 13:00 tot 18:30
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage