Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

evaluatie en herijking circulaire economie

ID
2616
Onderwerp
evaluatie en herijking circulaire economie
Fractie
Inhoud
Gedeputeerde Rommel zegt ernaar te streven om ontwikkelingen die met elkaar samenhangen ook in totale samenhang te bespreken. Daarom oppert zij het idee om de evaluatie van de uitvoeringsagenda van de lineaire economie mee te nemen in de herijking van de circulaire economie. (...) Veel gestelde vragen van de commissie zullen worden meegenomen in de herijking en tussentijdse evaluatie. (...) Gedeputeerde Rommel geeft aan dat de start is gepland voor eind dit jaar/begin volgend jaar. Zij heeft de intentie om de afbouw van de lineaire economie onderdeel te laten zijn van de actualisatie. Dit geldt ook voor de goede voorbeelden afkomstig uit andere provincies. Over de brede welvaart zegt zij dat die meegenomen is in de uitvoeringsagenda voor de economie. De heer Klein (ChristenUnie) vraagt wanneer de antwoorden op aanbeveling no.1 uit het rapport van de Rekenkamer verwacht mogen worden. Hij stelt teven ook voor om dit agendapunt te bespreken in de komende Statenvergadering. Gedeputeerde Rommel antwoordt dat zij de verlangde antwoorden meeneemt in de actualisatie.
Behandeld in
Bestuur
Behandeld in datum
18-9-2023
Behandeld in agenda
Commissie Bestuur 2023 (4.a. Circulaire economie: Eindrapport Circulaire Economie NH Randstedelijke Rekenkamer (A-agenda commissie Bestuur 18-09-2023))
maandag 18 september 13:15 tot 17:00
Statenzaal
Behandelen in
Bestuur
Stand van zaken
T.b.v. 30 mei 2024 voorstel toezegging afgerond: planning uitvoeringsagenda is afgestemd met de commissie en opgenomen in de Strategische agenda. Ten behoeve van 27 nov 2023: In de toelichting van de brede basismonitor (C-agenda 15a) is aangegeven dat er een verkenning is geweest om een aantal nieuwe indicatoren toe te voegen of door te ontwikkelen in 2023 en 2024. Zie de uitgebreide toelichting bij toezegging 2609. PS 2 okt 2023: Gedeputeerde Rommel: En voor de Partij voor de Dieren, ik had al aangegeven dat wij dus de herijking van de Actieagenda Circulaire Economie en de uitvoeringsagenda Economie gelijk op willen laten lopen. Dat betekent ook dat ik in februari bij u in de commissie de tussenevaluatie meeneem van de circulaire economie en dat we dan gelijk met de economische uitvoeringsagenda alles gaan herijken. Dat zal dan eind 2024, begin 2025 worden.
Behandelen in agenda
Portefeuillehouder
  • Rommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst