Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Agrarisch Natuurbeheer

ID
2737
Onderwerp
Agrarisch Natuurbeheer
Fractie
Inhoud
Mevrouw Koning stelt een alternatief voor waarbij boeren hun pachtcontract behouden en het land agrarisch blijft, maar de boer het perceel op NNN-waardige wijze beheert. Ze verwijst naar een vergelijkbare aanpak in Friesland en benadrukt dat het belangrijk is dat het beheerdoeltype goed wordt uitgevoerd. Mevrouw Koning-Hoeve vraagt of de gedeputeerde Kocken de regeling van Friesland en de toepasbaarheid daarvan in Noord-Holland direct wil terugkoppelen zodra er meer inzicht is. De gedeputeerde gaat ook in op de Friese methode van kwalitatieve verplichtingen op de grond, waar ze nog niet zeker van is of dit voldoende zekerheid biedt voor de lange termijn. Het onderzoek hiernaar loopt nog en gedeputeerde Kocken komt hier later op terug.
Behandeld in
Landelijk Gebied
Behandeld in datum
27-5-2024
Behandeld in agenda
Commissie Landelijk gebied 2024 (7.b. Agenderingsverzoek C naar B, CDA over: Vaststelling uitvoeringsregeling subsidie pachtafkoop en en aankoop NNN terreinen Noord-Holland 2024 )
maandag 27 mei 11:00 tot 17:10
Statenzaal
Behandelen in
Landelijk Gebied
Stand van zaken
Portefeuillehouder
  • Kocken, R.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met tekst