Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Informeren over PRT

ID
2701
Onderwerp
Informeren over PRT
Fractie
JA21
Inhoud
Tbv 30 mei voorstel afgerond: Zie mededeling CdK in vergadering van 22 april: eerste verslag wordt medio mei gedeeld. PS 5 febr 2024: N.a.v. mondelinge vragen JA21 inzake verheldering provinciale verantwoordelijkheden onder de nieuwe Spreidingswet. U vraagt of ik de verslagen van de PRT openbaar wil maken en voor wil leggen. Dat is een discussie die op dit moment speelt. Ik ben er nog niet helemaal uit. Niet omdat het allemaal geheime zaken zijn, maar u kunt u wel voorstellen, de Spreidingswet biedt gelukkig de mogelijkheid dat gemeenten onderling afspraken maken. Afspraken maken over dat bepaalde opvang in de ene gemeente plaatsvindt en dat de andere gemeente weer iets meer van het andere doet. Daar zijn voorbereidende gesprekken voor. Ik wil wel kunnen garanderen aan mijn PRT dat daar vrijelijk over gesproken kan worden zonder dat een vertegenwoordiger uit de regio. Al voordat we überhaupt tot een afspraak gekomen zijn, het al op straat ligt en allerlei mensen ideeën krijgen over zaken. Dus ik wil u best rapporteren, maar staat u mij dan toe om dat in hoofdlijnen te doen en niet woordelijk. “Dus ik wil, wat ik u al eerder heb toegezegd, afspreken dat ik, daar waar ik kan, u informeer.”
Behandeld in
PS
Behandeld in datum
5-2-2024
Behandeld in agenda
PS-vergadering 2024 (9. Vragenuur. )
maandag 5 februari 13:00 tot 17:00
Statenzaal
Behandelen in
Bestuur
Stand van zaken
Voorstel tbv 30 mei afgehandeld. Het verslag is vrijdag 17 mei jl., zoals door de cdK toegezegd, op de website van de provincie gepubliceerd: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Bouwen_Wonen/Asielzoekers_en_statushouders. 22 april: De cvdK zegt toe dat de samenvattende verslagen van deze tafel in het vervolg na goedkeuring van de PRT worden gedeeld met de Staten, waarbij vertrouwelijke gegevens niet in de verslagen worden opgenomen, zodat de PRT verkennend kan blijven spreken.
Behandelen in agenda
Commissie Bestuur 2024
maandag 22 april 11:00 tot 16:45
Statenzaal
Portefeuillehouder
  • Dijk van, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst