Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie: Geen BTW op OV kaartjes.

ID

2813

Onderwerp

Motie: Geen BTW op OV kaartjes.

Inhoud

PS verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:
• om er bij het kabinet op aan te dringen om de BTW op CV kaartjes af te schaffen.

Nummer

M221-2022

Status

Aangenomen

Indiener
  • Soest, van W. (Partij van de Ouderen)
Mede-indiener
  • Koyuncu, S. (DENK)
  • Zoon, F.A.S. (PvdD)
Fractie

50PLUS/PvdO, DENK, PvdD

Portefeuillehouder
  • Olthof, J.
Stemverhouding

Tegen: VVD, D66, JA21
Voor: Overige fracties

Datum PS

14-11-2022

Behandelen in

M&B

Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).)
maandag 14 november 10:00 tot 22:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage