Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Lobby Europese staatssteunregeling

ID

2790

Onderwerp

Motie Lobby Europese staatssteunregeling

Inhoud

PS verzoeken GS:
• samen met andere provincies binnen Europa te lobbyen voor spoedige aanpassing van de
staatsteunregeling zodat het mogelijk wordt agrariërs te betalen voor maatschappelijke
diensten,

Nummer

M132-2022

Status

Aangenomen

Indiener
  • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
Fractie

ChristenUnie

Portefeuillehouder
  • Zaal, I.
Stemverhouding

Tegen: FvD, PVV
Voor: Overige Fracties
Afwezig: Fractie Baljeu

Datum PS

4-7-2022

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS

12-01-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 10-01-2023:
Het college informeert Provinciale Staten op welke wijze invulling is gegeven aan deze motie. De motie gaat in op de mogelijkheden die er op dit moment zijn om agrariërs te vergoeden voor het leveren van maatschappelijke diensten. Daarnaast komt de lobby in Europa aan bod en zetten wij uiteen wat er nu al gebeurt.
Besluit GS:

  1. De brief over de afhandeling van motie M132-2022 aan Provinciale Staten te verzenden;
  2. Provinciale Staten te verzoeken motie M132-2022 als afgedaan te beschouwen.

19-10-2022
Geen wijzigingen.

18-08-2022
Deze motie zal dit najaar in behandeling worden genomen.

Voorstel Presidium

12-01-2023: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie NLG.

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (2.a.1. Aangevraagde actualiteit door fracties ChristenUnie, CDA en SP inzake Noord-Hollandse aanpak Stikstof.)
maandag 4 juli 10:15 tot 20:45
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage