Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Regionale Veenweidestrategie (RVS) zo snel mogelijk concreet!

ID

2817

Onderwerp

Motie Regionale Veenweidestrategie (RVS) zo snel mogelijk concreet!

Inhoud

PS verzoeken het College van GS :

 1. In de eerste versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied concrete doelen te formuleren — bij voorkeur op gebiedsniveau - inzake remming en stoppen van bodemdaling, veenherstel, klimaat en water, inzichtelijk te maken wat nodig is om die doelen te halen en hiervoor de richtinggevende uitspraken van december 2018 als startpunt te nemen.
 2. In het PPLG aan te geven welke instrumenten zullen worden ingezet om de doelen te halen — waaronder de systeemoplossingen zoals vermeld op pagina 20 van de RVS en instrumenten op het gebied van ruimtelijke ordening, teeltwijzen en het provinciale pachtbeleid - en alle instrumenten te bundelen in een zogenaamde ‘instrumentenkoffer’ voor de gebiedsgerichte aanpak.
 3. Voor het proces van voorbereiding en uitvoering van de veenweidestrategie intensief samen te werken met alle betrokkenen in volle breedte zowel sectoraal als geografisch.
 4. Bij de toegezegde maandelijkse agendering van het PPLG-proces in de commissie NLG uiterlijk in februari 2023 een update te geven over de beoogde aanpak inzake bodemdaling en veenherstel binnen het PPLG en hierover in gesprek te gaan met de commissie.
 5. Tussen nu en de vaststelling van het PPLG onverwijld door te gaan met de aanpak in Laag Holland, de Ronde Hoep, Bovenkerkerpolder, Keverdijksepolder en Polder Westzaan.
Nummer

M238-2022

Status

Aangenomen

Indiener
 • Cardol, M.T. (GroenLinks)
Mede-indiener
 • Groot, J.M.E. de (SP)
 • Kapitein, A.C. (D66)
 • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
 • Kostic, I. (PvdD)
 • Leerink, G.L.J. (PvdA)
Fractie

GroenLinks, PvdA, D66, SP, PvdD, ChristenUnie

Portefeuillehouder
 • Rommel, E.
Stemverhouding

Tegen JA21, CDA, FvD, PVV, Fractie Baljeu, N-NH.
Voor: Overige Fracties
Afwezig: 50PLUS/PvdO, DENK

Datum PS

21-11-2022

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (15. Vaststellen Regionale Veenweide Strategie 1.0 (VD-59).)
maandag 21 november 13:00 tot 18:30
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage