Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Vergunningverlening Groen Staal: snelheid geboden.

ID

2828

Onderwerp

Motie Vergunningverlening Groen Staal: snelheid geboden.

Inhoud

PS besluit Gedeputeerde Staten opdracht te geven:
-Een uiterste poging te doen om de vergunningverlening, om te komen tot groen staal bij Tata Staal, aanzienlijk te versnellen;

  • Zodat het behoud van de werkgelegenheid bij de staalfabriek hand in hand kan gaan met de snelle verbetering van de gezondheid van mens en natuur.
Nummer

M14-2023

Status

Aangenomen

Indiener
  • Groot, J.M.E. de (SP)
Mede-indiener
  • Soest, van W. (Partij van de Ouderen)
Fractie

SP, PVDO

Portefeuillehouder
  • Olthof, J.
Stemverhouding

Tegen: VVD, FvD, PvdD, PVV, DENK, Fractie Baljeu
Voor: Overige fracties

Datum PS

6-3-2023

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS
Voorstel Presidium

17-05-2023: De interimcommissie van 15 mei 2023 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie.
Voorstel: motie afdoen

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2023 (2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.)
maandag 6 maart 11:00 tot 21:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage