Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Regierol wateroverlast Kennemerduinen

ID
2736
Onderwerp
Regierol wateroverlast Kennemerduinen
Fractie
Inhoud
Gedeputeerde Kocken zegt toe te willen inventariseren of er draagvlak is voor een regierol bij de betrokken partijen. Als dit draagvlak er is, is ze bereid de regierol te overwegen, maar waarschuwt dat dit gevolgen heeft voor middelen en capaciteit. Ze vraagt de commissie om na te denken over hoe deze regierol gefinancierd kan worden en/of welke taken de provincie mogelijk minder of niet meer moet uitvoeren om de regierol te kunnen vervullen. Gedeputeerde Kocken legt uit dat het oplossen van de wateroverlast moeilijk is zonder in de bevoegdheden van andere partijen te treden. Voor maatregelen heeft ze bijvoorbeeld vergunningen van het waterschap nodig. Daarom benadrukt ze dat samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk is om een oplossing te vinden. Ze erkent dat er een coördinerende rol nodig is en is bereid deze op zich te nemen als alle partijen akkoord gaan. Gedeputeerde Kocken zal terugkomen bij de commissie met een plan voor hoe deze coördinatie eruit kan zien.
Behandeld in
Landelijk Gebied
Behandeld in datum
27-5-2024
Behandeld in agenda
Commissie Landelijk gebied 2024 (7.a. Discussienota PvdA over Wateroverlast Kennemerduinen)
maandag 27 mei 11:00 tot 17:10
Statenzaal
Behandelen in
Landelijk Gebied
Stand van zaken
Portefeuillehouder
  • Kocken, R.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met tekst