Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Toekomst van Noord-Hollandse wildopvangcentra borgen.

ID
2811
Onderwerp
Motie Toekomst van Noord-Hollandse wildopvangcentra borgen.
Inhoud
PS verzoeken GS: overleggen met o.a. gemeenten en de wildopvangsector te organiseren, met het doel om een mogelijk model voor structurele financiering te verkennen, waarmee een provincie-dekkend netwerk van wildopvangcentra gewaarborgd kan worden. Daarbij ook te inventariseren hoeveel geld nodig is; - dit af ronden voor 15 maart 2023;
Nummer
M203-2022
Status
Aangenomen
Indiener
  • Kostic, I. (PvdD)
Mede-indiener
  • Bwefar, R.I. (GroenLinks)
Fractie
PvdD, GroenLinks
Portefeuillehouder
  • Beemsterboer, J.
Stemverhouding
Tegen: VVD, FvD, Fractie Baljeu Voor: Overige fracties
Datum PS
14-11-2022
Behandelen in
Commissie Landelijk Gebied
Stand van zaken GS
02-08-2023: Geen wijzigingen. 05-06-2023 PS zijn per brief (kenmerk 1992380/1992382) van 9 maart 2023 nader geïnformeerd over de uitvoering van deze motie. 20-01-2023 Momenteel worden de voorbereidingen getroffen om een bijeenkomst te organiseren waarbij de provincie in gesprek gaat met belanghebbenden over de toekomst van de wildopvang.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).)
maandag 14 november 10:00 tot 22:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage