Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN opnemen

ID

2782

Onderwerp

Motie Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN opnemen

Inhoud

PS verzoekt GS:
Te onderzoeken of het mogelijk is om deze twee weilanden in het NNN op te nemen, zodat er een mooi en logisch afgerond natuurgebied ontstaat.

Nummer

M61-2022

Status

Aangenomen

Indiener
  • Alberts, R. (SP)
Mede-indiener
  • Hollebeek, J.P. (PvdD)
  • Mülder, H.S. (D66)
Fractie

SP, D66, PvdD,

Portefeuillehouder
  • Rommel, E.
Stemverhouding

Tegen: VVD, JA21, FvD, PVV, Liberaal N-H
Voor: Overige fracties
Afwezig: Fractie Baljeu

Datum PS

23-5-2022

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS

28-10-2022
Geen wijzigingen.

22-08-2022
Zodra de motie compleet is (wij wachten op een kaart) kan deze motie in behandeling worden genomen.

Voorstel Presidium

29-11-2022: uit bijlage cie RWK 28-11-2022 stand van zaken moties: De motie is in behandeling. De eigenaren van de desbetreffende gronden is gevraagd hoe zij tegen de herbegrenzing aankijken.

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).)
maandag 23 mei 10:00 tot 20:45
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage