Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Natuur, Landbouw, Water & Milieu (2015-2019)

maandag 25 februari 2019

12:00 - 16:45
Locatie

Vergaderzaal 1.4

Voorzitter
Hermen de Graaf
Toelichting

Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Eric Krijgsman: krijgsmane@noord-holland.nl


Let op: Alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl


Voorafgaand aan de vergadering zijn er vanaf 12.00 uur technische briefings voor de commissieleden in zaal 1.5:

 • TB Energiebesparing bedrijven door de Omgevingsdiensten
 • TB Kaderrichtlijn Water (KRW)

Voor agendapunt 5.c. zijn ook de leden van de commissie EEB uitgenodigd.


26-02-2019:
De presentaties bij de twee technische briefings zijn gepubliceerd.


27-02-2019:
Het concept-verslag in voorvisie van de vergadering van 25-2 is gepubliceerd.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.a

 2. 0.b

 3. 1
  Opening en mededelingen - 13:15
 4. 3

 5. 4
  A-agenda Milieu
 6. 4.a

  De commissie kan de voordracht bespreken met de gedeputeerde en adviseren voor de Statenvergadering van 4 maart 2019.

 7. 5
  B-agenda Natuur
 8. 5.a

  Naar aanleiding van de wijziging van de PRV en het aangenomen amendement wordt de uitvoeringsregeling ter bespreking op de B-agenda van de commissie geplaatst.
  De commissieleden kunnen de nieuwe uitvoeringsregeling bespreken met de gedeputeerde en met elkaar.

 9. 5.b

  Behandelvoorstel:
  De discussienota van de PvdA kan met de commissie en Gedeputeerde besproken worden.

 10. 5.c

 11. 6
  B-agenda Algemeen
 12. 6.a.1

 13. 7
  Rondvraag gedeputeerde Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa - 15:20
 14. 8
  B-agenda Landbouw & Faunabeheer
 15. 8.a

  Behandelvoorstel:
  Met de commissie en gedeputeerde bespreken of de motie als afgedaan beschouwd kan worden en hierover adviseren richting presidium.

 16. 9
  Rondvraag gedeputeerde Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
 17. 10
  A-agenda Water
 18. 10.a

  De commissieleden kunnen het initiatiefvoorstel met het advies GS bespreken met elkaar en met de gedeputeerde, vervolgens kan advies uitgebracht worden voor PS van 4 maart 2019.

 19. 11
  Rondvraag gedeputeerde Loggen en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa - 16:40
 20. 12
  Sluiting - 16:45
 21. 13
  C-agenda Natuur
 22. 13.c

 23. 13.d

 24. 14
  C-agenda Milieu
 25. 14.b

 26. 14.c

 27. 14.d

 28. 14.f

 29. 14.h

 30. 15
  C-agenda Landbouw & Faunabeheer
 31. 15.c

 32. 16
  C-agenda Water
 33. 16.b

 34. 16.c

 35. 16.d

 36. 16.e

 37. 16.f

 38. 17
  C-agenda Algemeen
 39. 17.a

 40. 17.b

 41. 17.c