Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Mobiliteit & Financiën (2015-2019)

maandag 11 februari 2019

12:00 - 17:00
Locatie

Vergaderzaal 1.4

Voorzitter
Hein Struben
Toelichting

Deze commissievergadering begint om 12:00 uur.


Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl


Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/

Agenda documenten

Agendapunten

 1. De voorzitter van het IPO is bezig met de samenstelling van een nieuw IPO-bestuur, dat zal aantreden nadat de nieuwe provinciebesturen bekend zijn. In dat kader heeft hij de twaalf provincies gevraagd naar welke inhoudelijke portefeuilles de voorkeur uitgaat.

 2. 1
  Opening en mededelingen - 12:00
 3. 2

  Commissieleden krijgen bij dit agendapunt de gelegenheid om terugkoppeling te geven van werkbezoeken waarbij zij aanwezig zijn geweest.

 4. 2.a

  Commissieleden krijgen bij dit agendapunt de gelegenheid om terugkoppeling te geven van werkbezoeken waarbij zij aanwezig zijn geweest.

 5. 2.b

  Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen. Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.

 6. 3
  Inloophalfuur - 12:05
 7. 4

 8. 5
  A-agenda Algemeen
 9. 5.a

  Bij dit eindrapport is het college van GS niet betrokken. Het betreft een voordracht van en voor PS. De besluittekst in het ontwerpbesluit is afgestemd met de drie andere provincies. De besluiten dienen gelijkluidend te zijn in de vier Staten.

 10. 6

  Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.

 11. 7

  Op de A-agenda staan onderwerpen die ter besluitvorming door middel van een voordracht inclusief ontwerpbesluit aan PS worden voorgelegd. De commissie adviseert PS over de voordracht. Het advies wordt vergezeld van het verslag van de commissievergadering aan PS gezonden.

 12. 8

  Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.

 13. 9

  Op de B-agenda staan onderwerpen ter bespreking en discussie in de commissie; deze stukken gaan niet automatisch door naar PS.

 14. 9.a

  Voorstel voor behandeling:
  Concreet wordt aan de commissies gevraagd kennis te nemen van het
  Ontwerp van het Klimaatakkoord, de punten die GS hebben ingebracht
  en aan te geven of er aanvullende punten zijn vanuit de portefeuille van uw commissie.
  Hierbij geldt opnieuw, net als bij de ronde van eind november/begin december, dat wij onze
  inbreng aan het IPO leveren, dat IPO hieruit een gezamenlijke reactie
  namens de provincies opstelt en dat IPO één van de deelnemende
  partijen aan het opstellen van een Klimaatakkoord is. Het is met name
  van belang om in dit stadium aan te geven welke punten voor de
  provincies zo zwaar wegen dat ze een breekpunt kunnen worden.

 15. 10
  Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk
 16. 11
  Rondvraag portefeuille dhr. Loggen
 17. 12

 18. 13
  C-agenda Mobiliteit
 19. 13.b

 20. 13.c

 21. 13.e

 22. 13.f

 23. 13.h

 24. 13.i

 25. 14
  C-agenda Audit
 26. 15
  C-agenda Overig
 27. 15.a

 28. 15.b

 29. 15.c

 30. 15.d

 31. 15 .e

 32. 15 .f