Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Economie, Energie & Bestuur (2015-2019)

maandag 11 februari 2019

19:00 - 21:15
Locatie

Statenzaal

Voorzitter
Rosan Kocken
Toelichting

Voorafgaande aan de vergadering zal van 18.00 uur tot 19.00 uur een technische briefing worden gehouden voor alle Staten- en duoleden over het concept Klimaatakkoord in de Statenzaal.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 3 ca. 30 minuten eerder beginnen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0
  Technische briefing voor alle Statenleden- en duo leden over het concept Klimaatakkoord
 2. 1
  Opening en mededelingen - 19:00
 3. 2
  Inloophalfuur
 4. 4
  Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Remkes behorende punten uit de c-agenda stellen)
 5. 5
  Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen)
 6. 6
  B-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek) - 19:35
 7. 6.a

  Voorstel voor behandeling:
  Concreet wordt aan de commissies gevraagd kennis te nemen van het
  Ontwerp van het Klimaatakkoord, de punten die GS hebben ingebracht
  en aan te geven of er aanvullende punten zijn vanuit de portefeuille van uw commissie.
  Hierbij geldt opnieuw, net als bij de ronde van eind november/begin december, dat wij onze
  inbreng aan het IPO leveren, dat IPO hieruit een gezamenlijke reactie
  namens de provincies opstelt en dat IPO één van de deelnemende
  partijen aan het opstellen van een Klimaatakkoord is. Het is met name
  van belang om in dit stadium aan te geven welke punten voor de
  provincies zo zwaar wegen dat ze een breekpunt kunnen worden.

 8. 6.b
  Rondvraag portefeuille dhr. Tekin en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa(naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Tekin behorende punten uit de c-agenda stellen)
 9. 6.c

  Voorstel voor behandeling:
  U wordt gevraagd om het uitwerkingsvoorstel te bespreken en aan te geven of u akkoord gaat met het voorstel en daarmee motie 47-2018 als afgehandeld beschouwt. In dat geval zullen de uitvoeringsregelingen
  verder uitgewerkt worden voor besluitvorming door GS.

 10. 6.d

  Toelichting van de agenderende partijen:
  In de commissie EEB van 17 september 2018 is in een discussienota (deze "oude discussienotitie" is voor de volledigheid bijgevoegd) aandacht gevraagd voor een nog betere bescherming van de stolpen, inclusief de mogelijkheid van een adempauze.
  Daarop is door GS een groot aantal maatregelen gepresenteerd dat zeker bijdraagt aan deze bescherming. Maar de mogelijkheid van een adempauze kan nog beter verankerd worden.
  Daarom wordt GS verzocht om in de komende vergadering van de commissie EEB van 11 februari, de commissie bij te praten over de voortgang op dat punt, en expliciet aan te geven hoe de voorgestelde adempauze verankerd kan worden, bijvoorbeeld door daarover iets in de PRV op te nemen, zodat daar vervolgens in de commissie over van gedachten kan worden gewisseld.

 11. 7
  Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
 12. 8
  Sluiting - 21:15
 13. 9
  C-agenda Economie, Toerisme en Recreatie, Internationale Marketing en Acquisitie, Sponsoring en Subsidies Algemeen (Bond)
 14. 9.a

 15. 9.b

 16. 10
  C-agenda Energie, Duurzaamheid, Circulaire Economie, Bestuur, Culturele Infrastructuur, Inkoop (algemeen) en Archieven (Van der Hoek)
 17. 10.a

 18. 10.b

 19. 10.c

 20. 10.d

 21. 10.e

 22. 10.f

 23. 10.g

 24. 10.h

 25. 10.i

 26. 11
  C-agenda Recreatieschappen en Onderwijs en Arbeidsmarkt (Tekin)
 27. 12
  C-agenda Communicatiebeleid, integriteit, PS/GS zaken, juridische zaken en intern. betrekkingen/public affairs
 28. 13
  C-agenda Algemeen
 29. 13.a

 30. 13.b

 31. 13.c