Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

PS-vergadering

maandag 5 juli 2021

10:00 - 22:30
Locatie

Online vergaderomgeving

Voorzitter
A.Th.H. van Dijk
Toelichting

De vergadering vindt vanwege corona maatregelen online plaats.
De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 28-06 en 05-07-2021;
. notulen PS 05-07-2021;
. ingediende moties en amendementen bij punten 13, 14, 16a, 17 en 22;
. geamendeerde voordracht 35 bij punt 13;
. geamendeerde reactie PNH bij voordracht 35 MRA.

Agenda documenten

Agendapunten

  1. 12.b
    Heropening vergadering
  2. 13

    Dit punt is doorgeschoven van PS 28-6-2021 naar de uitloopdatum.

    Bijlagen

    Amendementen

    Onderwerp
    Amendement bij Voordracht 35-2021 ‘Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA’
    Amendement Verstedelijkingsstrategie MRA woningbouw

    Moties

    Onderwerp
    Motie Wensen en opvattinge n Verstedelijkingsstrategie MRA : leefomgeving en leefbaarheid
  3. 15
    (behandeld op 28-06-2021)
  4. 16.a

    Bijlagen

    Moties

    Onderwerp
    Motie Jeugd Kinderres
    Motie ‘monitoring gezondheids - en veiligheidseffecten
    Motie Energie -armoede
    Motie Financiële participatie in de RES voor en door iedereen
    Motie gesprekken tussen buurgemeenten
    Motie Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek
    Motie RES 1.0 andere doelgroepen betrekken bij participatie
    Motie RES Grensoverschrijdende teams
    Motie RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen.
    Motie RES: Bescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer
    Motie RES: Meer initiërende rol provincie
    Motie RES: Vogelvriendelijkere windmolens
    Motie Toekomstbestendig energienet
    Motie Uitdaagrecht bij RES
    Motie Windturbines en gemeentegrenzen
  5. 20

    Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie voorafgaand aan de vergadering, uiterlijk op vrijdag 25 juni 2021 om 13.00 uur.

  6. 21
    (behandeld op 28-06-2021)
  7. 22

  8. 23
    Sluiting