Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie: Gebruik kennis van dierenwelzijnsexperts

ID
2840
Onderwerp
Motie: Gebruik kennis van dierenwelzijnsexperts
Inhoud
PS verzoeken de OD NHN: - om met dierenwelzijnsorganisaties zoals Faunabescherming en Dierenbescherming in gesprek te gaan over de mogelijkheden om in de toekomst de kennis van de organisaties te betrekken, met als doel het onnodig doden van dieren te voorkomen.
Nummer
M100-2023
Status
Aangenomen
Indiener
  • Kostic, I. (PvdD)
Mede-indiener
Fractie
PvdD
Portefeuillehouder
  • Beemsterboer, J.
Stemverhouding
Tegen: BBB, VVD, CDA, FvD, 50PLUS Voor: Overige fracties
Datum PS
10-7-2023
Behandelen in
Commissie Leefomgeving
Stand van zaken GS
15-05-2024: Op 12-02-2024 is er een technische briefing geweest waar de rol van de OD NHN bij faunabeheer, inclusief de rol van de dierenwelzijnsexperts ter sprake is gekomen. Qua praktische uitvoering van de motie verder geen wijzigingen 08-02-2024: Geen wijzigingen. 20-11-2023: Geen wijzigingen. 02-08-2023: Uitvoering nog niet opgestart.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2023 (11.b. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: Zienswijze PS op de Begroting 2024 en Jaarstukken 2022 (VD-40). )
maandag 10 juli 10:00 tot 18:30
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage