Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Pont Ilpendam - Landsmeer

ID

2684

Onderwerp

Pont Ilpendam - Landsmeer

Inhoud

PS verzoeken GS:
• met de gemeenten in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de pont in de vaart te houden;
• daarbij ook te kijken naar creatieve oplossingen zoals bijdragen vanuit het bedrijfsleven;
• daarbij eveneens te bekijken welke rol de provincie zou kunnen spelen;
• PS over de uitkomsten te informeren;

Nummer

M75-2020

Status

Aangenomen

Indiener
  • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
Mede-indiener
  • Doevendans, S. (PvdA)
  • Gringhuis, J. (GroenLinks)
  • Hollebeek, J.P. (PvdD)
  • Smaling, E.M.A. (SP)
  • Steeman, M.C. (D66)
  • Terwal, K.J. (VVD)
Fractie

CU, D66, PvdA, GroenLinks, VVD, PvdD, SP

Portefeuillehouder
  • Olthof, J.
Stemverhouding

Voor: alle fracties. Niet aanwezig: fractie DENK

Datum PS

14-9-2020

Behandelen in

M&B

Stand van zaken GS

23-01-2023: uit besluitenlijst GS d.d. 17-01-2023:
Het pontje bij Ilpendam is een belangrijke fietsverbinding in Waterland. De provincie, de gemeenten Waterland en Landsmeer en de Vervoerregio Amsterdam betalen tot uiterlijk 2026 de exploitatie van de pont. In de tussentijd onderzoeken zij de mogelijkheden en wenselijkheid van een vaste verbinding voor fietsers en voetgangers.
Besluit GS:
Provinciale Staten te informeren met bijgevoegde brief over de stand van zaken met betrekking tot het pontveer bij Ilpendam en te verzoeken motie 75-2020 Pont Ilpendam-Landsmeer als afgehandeld te beschouwen.

31-10-2022
Pontveren Ilpendam en Spaarndam. Die motie is in PS van 7 maart 2022 afgedaan. In navolging daarop volgt ook voor deze motie een afdoeningsvoorstel. In dat voorstel zal dieper worden ingegaan op de oplossing voor de komende jaren. Het afdoeningsvoorstel heeft enige vertraging opgelopen. Naar verwachting gaat dit eind 2022 naar GS.

09-08-2022
Deze motie hangt samen met Motie M212-2021 Pontveren Ilpendam en Spaarndam. Die motie is in PS van 7 maart 2022 afgedaan. In navolging daarop volgt ook voor deze motie een afdoeningsvoorstel. In dat voorstel zal dieper worden ingegaan op de oplossing voor de komende jaren. Het afdoeningsvoorstel gaat naar verwachting eind sept 2022 naar GS.

19-04-2022
Deze motie hangt samen met Motie M212-2021 Pontveren Ilpendam en Spaarndam. Die motie is in PS van 7 maart 2022 afgedaan. In navolging daarop volgt ook voor deze motie een afdoeningsvoorstel. In dat voorstel zal dieper worden ingegaan op de oplossing voor de komende jaren.

12-01-2022
Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan een nieuwe exploitant wordt gegund en deze opdracht wordt verlengd tot medio 2022. In deze periode zal door genoemde partijen gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor de exploitatie van het pontje. Aan de opdracht in de motie wordt met deze afspraken voldaan, maar in een brief om afdoening van de motie zouden we graag de oplossing die gekozen wordt voor de komende jaren willen meegeven aan PS.
Wij zullen begin Q2 een brief aan PS tot afdoening van deze motie doen toekomen.

08-11-2021
Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan een nieuwe exploitant wordt gegund en deze opdracht wordt verlengd tot medio 2022. In deze periode zal door genoemde partijen gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor de exploitatie van het pontje. Aan de opdracht in de motie wordt met deze afspraken voldaan, maar in een brief om afdoening van de motie zouden we graag de oplossing die gekozen wordt voor de komende jaren willen meegeven aan PS. Zodra daar meer duidelijk over is zullen we een brief tot afdoening van de motie opstellen.

05-07-2021
Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan een nieuwe exploitant wordt gegund. In deze periode zal door genoemde partijen gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor de exploitatie van het pontje. Aan de opdracht in de motie wordt met deze afspraken voldaan. Brief om afdoening van de motie volgt na het zomerreces.

05-04-2021
Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan een nieuwe exploitant wordt gegund. In deze periode zal door genoemde partijen gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor de exploitatie van het pontje. Aan de opdracht in de motie wordt met deze afspraken voldaan. Brief om afdoening van de motie volgt.

07-01-2021
Met de gemeenten, VRA en RWS is afgesproken dat het pontveer voor een tijdelijke periode tot 1 juli 2021 aan een nieuwe exploitant wordt gegund. In deze periode zal door genoemde partijen gewerkt worden aan een definitieve oplossing voor de exploitatie van het pontje. Aan de opdracht in de motie wordt met deze afspraken voldaan. Wij zullen een brief om afdoening van de motie voorbereiden.

Voorstel Presidium

23-01-2023: afdoeningsvoorstel komt eerst aan de orde in cie M&B.

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
Afgedaan met tekst
Bijlage