Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Amendementen

Amendement Regionale Veenweide Strategie 1.0

ID

113

Nummer

A64-2022

Onderwerp

Amendement Regionale Veenweide Strategie 1.0

Inhoud

GS wijzigen het besluit van de statenvoordracht als volgt:
Bullet 1
• “de Regionale Veenweide Strategie 1.0 vast te stellen”
te wijzigen in: “kennis te nemen van de Regionale Veenweide Strategie 1.0” en het document niet een Regionale Veenweide Strategie te noemen, maar een Regionale Veenweide Verkenning die kan dienen als handreiking.
Bullet 2
• “de volgende fases en de uitvoering van de Regionale Veenweide Strategie op te pakken via het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.”
te wijzigen in: “in volle snelheid maatregelen te nemen tegen bodemdaling.”

Fractie

D66, GroenLinks, PvdA, PvdD, SP

Indiener
  • Kapitein, A.C. (D66)
Mede-indiener
  • Cardol, M.T. (GroenLinks)
  • Groot, J.M.E. de (SP)
  • Kostic, I. (PvdD)
  • Leerink, G.L.J. (PvdA)
Stemverhouding

Tegen: VVD, JA21, CDA, FvD, PVV, SP, Fractie Baljeu
Voor: Overige fracties
Afwezig: 50plus/PvdO, DENK

Datum PS

21-11-2022