Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Initiatiefvoorstellen Forum voor Democratie tot wijzigen Referendumverordening

ID
2438
Onderwerp
Initiatiefvoorstellen Forum voor Democratie tot wijzigen Referendumverordening
Fractie
Inhoud
GS zullen pogingen tot referenda monitoren en waar mogelijk, obstakels bespreekbaar maken in de commissie Mw. Zaal geeft aan dat op basis van de motie van FvD is al een communicatietraject gestart, voorgesteld wordt na te gaan wat dit heeft opgeleverd alvorens weer een nieuw traject te starten. Zodra de digitale mogelijkheid aanwezig is, zal hierover gecommuniceerd worden. Bindend correctief referendum agenderen in commissie zodra de Grondwetswijziging dat mogelijk maakt
Behandeld in
EFB
Behandeld in datum
28-9-2020
Behandeld in agenda
Economie Financiën en Bestuur 2020 (9.a. Initiatiefvoorstellen tot wijziging Referendumverordening van Forum voor Democratie en advies van GS over de initiatiefvoorstellen )
maandag 28 september 13:20 tot 16:15
Statenzaal
Behandelen in
Bestuur
Stand van zaken
T.b.v. 30 mei 2024 voorstel toezegging afronden: PS heeft op 13 mei 2024 een geamendeerd besluit A8-2024 genomen en de werkgroep burgerparticipatie verzocht om voor de kaderbrief 2026 met voorstel te komen. Tegelijkertijd is besloten de referendumverordening 2018 tijdelijk buiten werking te stellen. Zie ook gestelde Statenvragen 115-2020 van FvD Vraag over kosten is schriftelijk beantwoord en geagendeerd op C-agenda EFB 18 januari 2021.
Portefeuillehouder
  • Dijk van, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met tekst