Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Nota Zeehavens

ID

2561

Onderwerp

Nota Zeehavens

Fractie

VVD, CDA, DENK, FVD

Inhoud

Wat betreft de werf van Damen is het vooral de port of Amsterdam die moet kijken naar de mogelijkheden. De provincie heeft hierin een beperkte rol.
Gedeputeerde is zeker bereid om het belang van Damen onder de aandacht te brengen.

De heer Terwal (VVD) kan zich voorstellen dat de
provincie aan Amsterdam laat weten dat wordt verwacht dat er een goede locatie voor Damen wordt gevonden, omdat de provincie zich anders genoodzaakt ziet om de huidige locatie uit te roepen tot industrieterrein van provinciaal belang.
Gedeputeerde Kocken zal erover nadenken in hoeverre
er mogelijkheden zijn en zij zal dit ook navragen.

Mevrouw Koning (CDA) vraagt zich af of niet samen met het Rijk kan worden gekeken naar wat mogelijk is. Is gedeputeerde bereid om druk uit te oefenen op Amsterdam om naar een alternatieve locatie te zoeken voor Damen?
Gedeputeerde Kocken zal bij wethouder Van Buren van Amsterdam onder de aandacht brengen dat dit in PS als een heel prangend probleem wordt ervaren.

De heer Mangal (DENK) neemt aan dat er industrie is die PFAS produceert. Zitten deze bedrijven ook in de havens?
Gedeputeerde Kocken komt hierop terug.

De heer Dessing (FVD) weet dat er een groot tekort is
aan weekend- en vakantieplaatsen voor binnenvaartschepen in Amsterdam.
Gedeputeerde Kocken zal dit nagaan.

Behandeld in

M&B

Behandeld in datum

1-12-2022

Behandeld in agenda
Behandelen in

M&B

Stand van zaken
Behandelen in agenda
Portefeuillehouder
  • Kocken, R.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst