Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Zicht op verbetering leefomgeving

ID

2776

Onderwerp

Motie Zicht op verbetering leefomgeving

Inhoud

PS verzoeken GS:

• voor 1 april 2022 duidelijkheid te bieden m.b.t. de procedures en termijnen voor de afgifte van vergunningen om tot groen staal te komen;
• er bij het Rijk op aan te dringen voorwaarden aan mogelijke subsidieregelingen te verbinden m.b.t.:

 • gezondheid; een termijn te verbinden waarbinnen de DRI gerealiseerd moet zijn en de KooksGasFabriek en de Hoogoven gesloten worden;
  • voor 1 april 2022 duidelijk te maken welke maatregelen in de Roadmap+ wettelijke afdwingbaar zijn;
  • met Tata en het Rijk in overleg te treden om te komen tot harde afspraken aangaande de niet afdwingbare maatregelen uit de Roadmap+ en de daarbij geformuleerde resultaten; waarbij tevens wordt vastgelegd wat de
  gevolgen zijn als doelen niet -binnen de gestelde termijn- worden behaald;
  • de Staten te informeren over de voortgang van de Roadmap+.
Nummer

M23-2022

Status

Aangenomen

Indiener
 • Gonggrijp, L. (D66)
Mede-indiener
 • Becker, Sharon (GroenLinks)
 • Leerink, G.L.J. (PvdA)
 • Roosendaal, N.A.L. (VVD)
Fractie

D66, PvdA, GroenLinks, VVD

Portefeuillehouder
 • Olthof, J.
Stemverhouding

Tegen: FvD, PvdD, PVV, SP, DENK
Voor: Overige fracties

Datum PS

7-3-2022

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS

02-01-2023
Zie stavaza motie M170/2022. In de daar bedoelde brief wordt ook nader ingegaan op het punt uit deze motie inzake de DRI en een Kooksfabriek en een Hoogoven.

18-10-2022
De voortgang op deze motie zal voortaan gezamenlijk/in samenhang met die op motie 170 worden gecommuniceerd.

15-08-2022
GS hebben op 30 maart 2022 per brief op de motie gereageerd (kenmerk 1796357/1796358). Als er nieuwe ontwikkelingen zijn worden PS daar opnieuw over geïnformeerd.

16-03-2022
GS werken aan een brief in reactie op de motie.

Voorstel Presidium

17-05-2023: de interimcommissie van 15-05-2023 heeft niet ingestemd met het afdoen van deze motie. De motie blijft nog openstaan.

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (16. Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.)
maandag 7 maart 10:00 tot 15:30
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage