Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Verkenningen discussielocaties

ID
2443
Onderwerp
Verkenningen discussielocaties
Fractie
Inhoud
Gedeputeerde Loggen geeft aan dat er voor Castricum, Uitgeest, Wijdemeren en Schagen verkenningen worden gedaan. Zodra die helder zijn, zullen ze ter kennisname met PS worden gedeeld. … Gedeputeerde stelt de volgende afspraak voor. Als uit de verkenning blijkt dat de regels in de Omgevingsverordening goed gevolgd zijn en niet leiden tot een verandering, dan hoeft die discussie zijns inziens niet opnieuw gevoerd te worden. Op het moment dat die wel tot verandering leidt, komt gedeputeerde daar bij PS op terug. De heer Voskuil (PvdA) geeft aan dat de Omgevingsverordening ook voor PS een leerproces is. Hij zou het waarderen als gedeputeerde het vanuit dat perspectief beschouwt. Zou hij er derhalve ook een half A'4tje aan kunnen wijden als er geen wijzigingen zijn, zodat PS zich de termen uit de Omgevingswet en -verordening een beetje eigen kunnen maken? Gedeputeerde Loggen gaat daarmee akkoord, mits PS hem toestaan dat hij dat in geval van geen verandering enkel informatief doet. Ingeval zich wel een verandering voordoet zal gedeputeerde PS actief informeren. Dan ontstaat het gewenste onderscheid.
Behandeld in
RWK
Behandeld in datum
29-9-2020
Behandeld in agenda
Ruimte Wonen en Klimaat 2020 (2.a. Omgevingsverordening NH2020 (A-agenda RWK 21-09-2020))
dinsdag 29 september 18:30 tot 22:00
Wilhelmina van Pruisenzaal
Behandelen in
Ruimte
Stand van zaken
Behandelen in agenda
Portefeuillehouder
  • Rommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst