Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

MRA meerjarenbegoting

ID
2499
Onderwerp
MRA meerjarenbegoting
Fractie
Inhoud
Hr. Olthof: - zal de vraag of de verlaging van het budget verduurzaming leefomgeving leidt tot een verhoging van andere budgetten zodat de inzet op klimaat en biodiversiteit gelijk blijft, aan de MRA voorleggen; - Het grootste deel van het aanjaagbudget is bestemd voor de MRA als netwerkorganisatie, maar een nadere specificatie van de relevante werkzaamheden is reeds opgevraagd en zal worden voorgelegd aan PS; PS 4 juli 2022: - Begin volgend jaar komt er ook een evaluatie van de termijnagenda en de voortgangsnota. Dan willen we ook de transparantie hieraan koppelen, zodat u ook een beter beeld heeft van wat er gebeurt; - Als Amsterdam dan toch besluit om het niet te doen, dan zullen wij een nieuwe afweging moeten maken over wat dat betekent voor de bijdrage van de provincie Noord-Holland.
Behandeld in
EFB
Behandeld in datum
20-6-2022
Behandeld in agenda
Economie Financiën en Bestuur 2022 (4.a. Voordracht Meerjarenbegroting MRA )
maandag 20 juni 12:30 tot 16:00
Statenzaal
Behandelen in
Bestuur
Stand van zaken
Voorstel t.b.v. 24 juni 2024 toezegging afgerond ivm volgende ontvangen update (29-05-2024): Het verminderen van het budget verduurzaming leefomgeving heeft in geen geval iets te maken met het belang wat de MRA Deelnemers hechten aan dit punt. Dit punt van de begroting bestaat uit twee onderdelen: klimaatadaptatie en energietransitie. De budgetten van klimaatadaptatie zijn ongewijzigd gebleven, die van energietransitie zijn kleiner geworden. Dat komt door de rol die de MRA hier speelt: we verbinden vooral lopende initiatieven, bevorderen kennisdeling, verbinden het thema energietransitie aan andere MRA ambities, etc. Veel van het echte inhoudelijke werk is belegd bij de RES-en. De kosten die samenhangen met de MRA-werkzaamheden vielen al een tijdje lager uit dan begroot, dus vandaar dat het budget iets omlaag kon. - Al tijdens de vergadering waar de Meerjarenbegroting is vastgesteld heeft Amsterdam de toezegging gedaan om te kijken of de bezuiniging weer terug kon worden gedraaid. Dat is inmiddels ook gebeurd: in 2023 is de bijdrage 1.23 miljoen geweest, en in 2024 zit de bijdrage op 1.4 miljoen. Voordracht is geamendeerd vastgesteld. Zie amendement 56-2022.
Behandelen in agenda
Portefeuillehouder
  • Olthof, J.
Einddatum
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst
Update 29-05-2024: -