Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal

ID

2800

Onderwerp

Motie Haalbaarheid Planning Groen Staal

Inhoud

PS Verzoeken GS:
• Voor 1 januari 2023 Provinciale Staten te informeren over de route richting Groen Staal;
• Voor 1 januari 2023 ook de (resultaats-)verantwoordelijkheden van de provincie in deze
route naar Groen Staal duidelijk te hebben en bij EZK en Tata (en overige betrokken partijen) duidelijk te maken hetzelfde van hen te verwachten, zodat voor 1 maart 2023 tot een gezamenlijke concrete integrale planning op hoofdlijnen kan worden gekomen met termijnen, deadlines en (financiële, economische, gezondheids- en milieu) consequenties,
opdat duidelijk wordt hoe Tata binnen de gestelde datum van eind 2029 Groen Staal zal produceren. En hiermee rekening te houden met de uitgestelde uitkomsten van het emissieonderzoek;
• In aanvulling op het door G5 aangekondigde onderzoek naar het sluiten van de Kooksgasfabriek en in navolging van het Expression of Principles er bij Tata Steel op aan te dringen de Kooksgasfabriek zo spoedig mogelijk te sluiten.
• Er bij de staatssecretaris en TATA op aan te dringen dat er voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen eerst duidelijkheid is over de effecten van het Groen Staalplan (en de andere scenario’s, waaronder die genoemd in de brief van september 2021 van de staatssecretaris) op de gezondheid en leefomgeving.

Nummer

M170-2022

Status

Aangenomen

Indiener
  • Roosendaal, N.A.L. (VVD)
Mede-indiener
  • Er, A. (GroenLinks)
  • Gonggrijp, L. (D66)
  • Jensen, E.H.W. (JA21)
  • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
  • Koning-Hoeve, W. (CDA)
  • Kostic, I. (PvdD)
  • Koyuncu, S. (DENK)
  • Leerink, G.L.J. (PvdA)
Fractie

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PvdD, CDA, DENK, JA21

Portefeuillehouder
  • Olthof, J.
Stemverhouding

Tegen: FvD/PVV. Voor: Overige fracties.
Afwezig: Fractie Baljeu.

Datum PS

19-9-2022

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS

02-01-2023
De voortgang van deze motie is opgenomen in brief 14 december 2022 (kenmerk 1938667/1943884). Reactie wordt opgenomen in aanbiedingsbrief aan PS over PCR en projectbesluit Heracless (onderdeel groen staal)

18-10-2022
Op dit moment is nog steeds de planning om PS hier voor 1 januari 2023 nader over te informeren.

Voorstel Presidium

17-05-2023: de interimcommissie van 15-05-2023 heeft niet ingestemd met het afdoen van deze motie. De motie blijft nog openstaan.

Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.)
maandag 19 september 13:00 tot 16:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage