Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie : IPO visie verslechteringsverbod

ID
2837
Onderwerp
Motie : IPO visie verslechteringsverbod
Inhoud
PS verzoeken het college: . aan het rijk en het IPO kenbaar te maken, dat er (nog) geen overeenstemming is over de visie van Provinciale Staten over het √čuropees verslechteringsverbod.
Nummer
M79-2023
Status
Aangenomen
Indiener
  • Vroom, N.S. (D66)
Mede-indiener
  • Jorna, E.M. (PvdD)
  • Weerdt, M. de (Volt)
Fractie
D66, PvdD, Volt
Portefeuillehouder
  • Beemsterboer, J.
Stemverhouding
Tegen: BBB/ PVV / CDA Voor: Overige fracties
Datum PS
10-7-2023
Behandelen in
Commissie Bestuur
Stand van zaken GS
08-02-2024: Geen wijzigingen. 20-11-2023: Geen wijzigingen 02-08-2023: Geen wijzigingen.
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
PS-vergadering 2023 (2. Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.)
maandag 10 juli 10:00 tot 18:30
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage