Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN

ID

2767

Onderwerp

Motie Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN

Inhoud

PS besluit het college van GS op te roepen:
● Terughoudend te zijn bij het verlenen van toestemming van vervangen van bestrate en schelpenpaden in het NHD waarvan het eigenaar is.
● Andere grondeigenaren op de nadelen voor flora en fauna van vervangen door beton of asfalt te wijzen.

Nummer

M221-2021

Status

Aangenomen

Indiener
  • Kohler, G.H.J. (JA21)
Mede-indiener
Fractie

JA21

Portefeuillehouder
  • Rommel, E.
Stemverhouding

Tegen: CDA, D66, DENK, Fractie Baljeu, Liberaal N-H, SP
Voor: Overige fracties

Datum PS

15-11-2021

Behandelen in

NLG

Stand van zaken GS

17-10-2022
Het afdoeningsvoorstel komt aan de orde in cie NLG van oktober.

20-09-2022: uit besluitenlijst GS d.d. 13-09-2022:
In de afgelopen drie jaar zijn diverse moties aangenomen die samenhangen met actieve mobiliteit. Voor de moties die zijn uitgevoerd, maar waarvan de afdoening niet gekoppeld kan worden aan een inhoudelijk stuk, is een gebundeld afdoeningsvoorstel gemaakt voor Provinciale Staten. Het gaat om demoties M83-2019 ‘Fietsvriendelijke stoplichten’ (Klein, M.C.A, CU, 11 november 2019), M221-2021 ‘Terughoudend met betonnen fietspaden in NNN’ (G.H.J. Kohler, JA21, 15 november 2021), M67-2022 ‘Aantrekkelijke doorfietsroutes’ (J.P. Hollebeek, PvdD, 23 mei 2022) en M69-2022 ‘Geen haaientanden op Noord-Hollandse fietspaden’ (M.C.A. Klein, CU, 23 mei 2022).
Besluit GS:

  1. PS met bijgaande brief te informeren over de uitvoering van de moties M83-2019, M221-2021, M67-2022 en M69-2022;
  2. PS te verzoeken deze moties als afgedaan te beschouwen.

09-08-2022
De vorige update van deze motie geldt nog steeds “Omdat de motie is aangenomen kunnen wij per project
toezeggen dat wij zullen bekijken welkeverharding het beste toepasbaar is in afweging tussen functie, verkeersveiligheid en bescherming van flora en fauna.” In september volgt een afdoeningsvoorstel voor deze motie.

19-04-2022
De vorige update van deze motie geldt nog steeds “Omdat de motie is aangenomen kunnen wij per project toezeggen dat wij zullen bekijken welke verharding het beste toepasbaar is in afweging tussen functie, verkeersveiligheid en bescherming van flora en fauna.” Er volgt een afdoeningsvoorstel voor deze motie.

04-01-2022
Omdat de motie is aangenomen kunnen wij per project toezeggen dat wij zullen bekijken welke verharding het beste toepasbaar is in afweging tussen functie, verkeersveiligheid en bescherming van flora en fauna.

Voorstel Presidium

29-11-2022: cie NLG van 28-11-2022 heeft ingestemd met het afdoen van deze motie.
Voorstel: motie afdoen.

20-09-2022: afdoeningsvoorstel komt aan de orde in cie NLG van november.

Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Afgedaan
Afgedaan
Afgedaan met
PS-vergadering 2022
maandag 19 december 10:15 tot 21:30
Statenzaal
Agendapunt
PS-vergadering 2021 (13.b. Natuurbeheerplan 2022 (VD-60).)
maandag 15 november 13:00 tot 18:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage