Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Motie RES versnelling

ID

2815

Onderwerp

Motie RES versnelling

Inhoud

PS dragen Gedeputeerde Staten op om:
• de gemeenten nog meer te ondersteunen en ontzorgen rond het vertalen van zoekgebieden
naar realisatiegebieden (plus bijbehorende infrastructuur) en gezamenlijk vaart te maken met de uitvoering van de RES’sen,
• te verkennen op welke punten de provincie meer regie kan gaan nemen mocht de opgave echt niet gehaald worden,
• te onderzoeken of met 1 loket, waar integraal alle provinciale regels/beleid die voor een RES zoekgebied of wind/zonproject gelden snel in beeld gebracht kunnen worden, een snellere afhandeling van vergunningsaanvragen bewerkstelligd kan worden,
• De bovenstaande punten inhoudelijk terug te koppelen aan Provinciale Staten.

Nummer

M230-2022

Status

Aangenomen

Indiener
  • Kanik, E.B. (D66)
Mede-indiener
  • Gielen, A. (GroenLinks)
  • Heijnen, D.G. (CDA)
  • Klein, M.C.A. (ChristenUnie)
  • Vries, de A.T.B. (PvdA)
Fractie

D66, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie

Portefeuillehouder
  • Stigter, E.
Stemverhouding

Voor: VVD, JA21, FVD, PVV, SP, 50plus/PvdO, DENK, Fractie Baljeu, N-NH.

Datum PS

14-11-2022

Behandelen in

RWK

Stand van zaken GS
Voorstel Presidium
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Afgedaan met
Agendapunt
PS-vergadering 2022 (10. Begroting 2023 en Memorie van Antwoord (VD-55).)
maandag 14 november 10:00 tot 22:00
Statenzaal
Afgedaan met tekst
Bijlage